Paaskynpesa.fi on siirtynyt osoitteeseen pääskynpesä.fi.

Lasten päivähoito Suomessa

Mikäli lapsen hoitaminen kotona ei ole mahdollista tai paras mahdollinen ratkaisu, on Suomessa lapsille tarjolla useita eri vaihtoehtoja päivähoitoa koskien. Vaihtoehtoihin lukeutuvat niin kunnalliset kuin yksityiset päiväkodit kuin myös erilaiset päiväkotien tarjoamat osapäiväryhmät. Lähes jokainen lapsi Suomessa siirretään päivähoidon pariin hyvissä ajoin ennen koulun aloittamista, sillä sen katsotaan antavan hyvät eväät tulevalle koulunkäynnille.

Kunnalliset ja yksityiset päiväkodit

Päiväkoti on Suomessa suosituin päivähoitomuoto. Lapsi voi aloittaa päiväkodin jo alle vuoden ikäisenä, mutta yleensä päiväkoti aloitetaan 2-3 vuoden iässä. Päiväkodissa toimii eri ikäisille lapsille suunnattuja ryhmiä, joissa on päiväkodista sekä lasten iästä riippuen kymmenestä pariinkymmeneen lasta. Hoitajia yhdessä ryhmässä on tavallisesti 3-4.

Kunnalliset päiväkodit eivät useimmiten tarjoa erityispainotuksia, mutta etenkin yksityisissä päiväkodeissa toimintaa saatetaan painottaa jollain tavalla. Suosittuja ovat erilaiset kielikylpypäiväkodit, joissa lapselle tarjotaan mahdollisuus opetella suomen kielen ohella jotain muuta kieltä. Esimerkiksi ruotsinkielinen, kiinankielinen ja espanjankielinen päiväkoti ovat jatkuvasti kasvattaneet suosiotaan myös suomalaisten lasten keskuudessa. Lisäksi päiväkoti voi painottaa toimintaansa esimerkiksi liikuntaan ja eri puolille maata onkin perustettu useita liikuntapäiväkoteja viime vuosina. Myös erilaiset vaihtoehtoiseen oppimiseen ja kasvattamiseen keskittyvät päiväkodit kuten Montessori-päiväkoti ovat nauttineet tasaista suosiota vuodesta toiseen.

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito

Yksi verrattain suosittu päivähoidon muoto Suomessa on perhepäivähoito. Lapsi saa päivähoitoa ryhmässä joko kunnan järjestämissä tiloissa, hoitoperheen tai hoitajan kotona tai joskus harvemmin myös hoidettavan lapsen omassa kodissa. Yleisin vaihtoehto perhepäivähoidon kohdalla on se, että lapsia hoidetaan hoitajan omassa kodissa siten, että kerralla saa hoidettavana olla enintään neljä lasta.

Ryhmäperhepäivähoidossa lapsia hoitaa puolestaan enemmän kuin yksi hoitaja. Useimmiten hoitajia on pari tai kolme ja jokaisella voi olla hoidettavanaan neljä lasta kerralla.

Stressaako lapsen hoitotilanne, etkä meinaa löytää ratkaisua? Rentoudu hetki ja kurkista mistä voit napata itsellesi ilmaista pelirahaa.